Het koor

Image 01

Het Valkenswaards Kamerkoor heeft de afgelopen decennia steeds gepoogd uitvoeringen te geven op een hoog niveau van uiteenlopende klassieke muziek, van de renaissance tot aan muziek uit deze eeuw. Het heeft daarmee ook het hart van menig bezoeker in vervoering gebracht. En dat niet alleen door de grote concerten - denk aan de Messiah van Händel, de Johannes Passion van Bach, het Requiem van Mozart, de opera Dido & Aeneas van Purcell of de Maria Vespers van Monteverdi- maar ook door intieme concerten met a capella muziek of met kleinschalige muzikale begeleiding (piano, orgel, fluit, percussie..). Hierbij mogen de Nicolas Cantate van Britten, het Requiem van Jenkins, Motetten van Bach en de 6 Sestinas van Monteverdi niet ontbreken in de rij van voornaamste en meest succesvolle uitvoeringen. Het Valkenswaards Kamerkoor zoekt telkens weer naar nieuwe werken voor haar repertoire die van een bepaalde betekenis zijn geweest in de muzikale geschiedenis: een kwetsbare erfenis die niet verloren mag gaan. Uitdagingen - muzikaal en organisatorisch - worden niet uit de weg gegaan. Daarbij zoekt het Valkenswaards Kamerkoor waar nodig ondersteuning door professionele zangers (solisten) en orkesten.

Naast haar eigen uitvoeringen probeert het Valkenswaards Kamerkoor ook jongeren en andere amateur zangers en zangeressen te stimuleren de stem te laten horen. In 2014 heeft dat uitgemond tot een prachtige en succesvolle uitvoering van 'The Armed Man' in het kader van de 70 jaar Bevrijdingsfeesten in Valkenswaard. Het organiseren van scratch uitvoeringen - b.v. het Gloria van Vivaldi - is ook zo'n poging om de Valkenswaardse gemeenschap te betrekken bij haar muzikale activiteiten.

Al met al een levende vereniging die o.a. met structurele zang-ondersteuning en jaarlijkse repetitie-weekenden niet stil wil blijven staan en zich steeds verder wil ontwikkelen in een oneindig lijkende muziekreis...

.