Het koor

Image 01

Met tot steeds hoger niveau groeiende uitvoeringen op het gebied van klassieke muziek heeft het Valkenswaards Kamerkoor de afgelopen jaren al het hart van menig bezoeker in vervoering gebracht. Minimaal éénmaal per twee jaar geven wij een grote uitvoering – al dan niet versterkt met professionele musici; daarnaast verzorgen wij twee tot zes optredens per jaar in Valkenswaard en de regio.

In de laatste jaren brachten wij onder meer de Messiah van Händel, Dido en Aeneas van Purcell, een Bach-cyclus en De Nicolas Cantate van Britten ten gehore. Om ook jeugd warm te maken voor klassieke muziek, hebben wij in 2005 met acht middelbare scholieren het Gloria van Vivaldi uitgevoerd.

Een uitvoering kost veel geld; het inhuren van instrumentalisten/solisten en de aanschaf of huur van bladmuziek zijn niet te bekostigen uit entreegelden. Het Valkenswaards Kamerkoor kan een concert alleen uitvoeren met steun. Steun in de vorm van subsidies en sponsoring, maar ook de steun van de Vrienden van het koor. Zij zijn aanwezig bij concerten én leveren jaarlijkse een financiële bijdrage.